Αποτελέσματα 2015

Αγώνας 5 χλμ.

Αγώνας 10 χλμ.

Αποτελέσματα 2016

Αγώνας 5 χλμ.

Αγώνας 10 χλμ.

Αποτελέσματα 2017

Αγώνας 5 χλμ.

Αγώνας 10 χλμ.

Αποτελέσματα 2018

Αγώνας 5 χλμ.

Αγώνας 10 χλμ.