Υποστήριξη Δρομέων
ΟΔΗΓΟΣ ΔΡΟΜΕΑ

Υποστήριξη Δρομέων

Σταθμοί Υποστήριξης

Κατά μήκος των αγωνιστικών διαδρομών θα υπάρχουν σταθμοί υποστήριξης των δρομέων.

Για τον αγώνα των 10 χλμ. :

  • θα υπάρχει ενδιάμεσος σταθμός υποστήριξης των δρομέων στο 2,5 χλμ. και στο 5 χλμ. για την παροχή εμφιαλωμένου νερού και στο 7,5 χλμ. για την παροχή εμφιαλωμένου νερού και ισοτονικού ποτού.
  • Εμφιαλωμένο νερό διατίθεται στους συμμετέχοντες και στο σημείο Εκκίνησης/ Τερματισμού.

Για την διαδρομή των 5χλμ.:

  • Θα υπάρχει ενδιάμεσος σταθμός υποστήριξης των δρομέων στο 2,5 χλμ. για την παροχή εμφιαλωμένου νερού.
  • Εμφιαλωμένο νερό διατίθεται στους συμμετέχοντες και στο σημείο Εκκίνησης/ Τερματισμού.
  • Στους σταθμούς υποστήριξης θα υπάρχουν άτομα της Διοργάνωσης στα οποία θα μπορείτε να απευθυνθείτε σε περίπτωση που παρουσιαστεί ανάγκη.

Χιλιομετρικές Ενδείξεις

Κατά μήκος της διαδρομής θα υπάρχουν ευδιάκριτες χιλιομετρικές ενδείξεις.

Φύλαξη Ιματισμού

Για τους συμμετέχοντες των 10 χλμ. και των 5 χλμ. θα υπάρχει υπηρεσία φύλαξης των στεγνών τους ρούχων  επί της πλατείας της Ν. Σμύρνης.

Οι δρομείς θα αποθέσουν στον διαμορφωμένο χώρο φύλαξης τον ρουχισμό τους εντός της τσάντας της Διοργάνωσης η οποία θα πρέπει να φέρει το αυτοκόλλητο με τον αριθμό συμμετοχής τους.

Όλοι οι δρομείς παρακαλούνται θερμά να μην περιέχουν στις τσάντες προς φύλαξη, αντικείμενα αξίας ή προσωπικά έγγραφα. Ακόμα, παρακαλούνται να προσέρχονται για την παραλαβή αμέσως μετά τον τερματισμό τους χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Αποδυτήρια

Πλησίον της υπηρεσίας της Φύλαξης Ιματισμού θα λειτουργήσει χώρος αποδυτηρίων για την εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων