Κόστος Συμμετοχής
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής για τον αγώνα των 2,5 χλμ. ανέρχεται στα 8 ευρώ για τις ατομικές εγγραφές και στα 5 ευρώ για τις ομαδικές εγγραφές. 

Οι ομαδικές μαθητικές συμμετοχές που θα πραγματοποιηθούν μέσω των σχολείων είναι δωρεάν.

Το κόστος συμμετοχής για τον αγώνα των 5 χλμ. ανέρχεται στα 10 ευρώ για τις ατομικές εγγραφές και στα 8 ευρώ για τις ομαδικές εγγραφές. 

Οι ομαδικές μαθητικές συμμετοχές που θα πραγματοποιηθούν μέσω των σχολείων είναι δωρεάν.

Το κόστος συμμετοχής για τον αγώνα των 10 χλμ. ανέρχεται στα 12 ευρώ για τις ατομικές εγγραφές και στα 10 ευρώ για τις ομαδικές εγγραφές.