Χρονομέτρηση
ΟΔΗΓΟΣ ΔΡΟΜΕΑ

Χρονομέτρηση

Ηλεκτρονική Χρονομέτρηση

Η ηλεκτρονική χρονομέτρηση των 10 χλμ. και των 5 χλμ. καθώς και η έκδοση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται από επίσημη εταιρεία χρονομέτρησης.

Θα χρησιμοποιηθούν συστήματα της Ολλανδικής εταιρείας MYLAPS, ίδια με αυτά που χρησιμοποιούνται στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Η εν λόγω τεχνολογία συνιστά τον μοναδικό αξιόπιστο τρόπο χρονομέτρησης αγώνων με  μεγάλη συμμετοχή και υπόκειται στις προδιαγραφές και στους κανόνες περί ακτινοβολίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλοι οι συμμετέχοντες δρομείς στα παραπάνω αγωνίσματα θα πρέπει να φέρουν το chip χρονομέτρησης το οποίο παραλαμβάνουν μαζί με τον αριθμό συμμετοχής τους από το Κέντρο Εγγραφών.

Τάπητες ηλεκτρονικού ελέγχου και χρονομέτρησης για την καταγραφή των ενδιάμεσων χρόνων θα υπάρχουν:

Για τα 10 χλμ. : στην εκκίνηση στον τερματισμό καθώς και στα παρακάτω σημεία ελέγχου: στο 2,5 χλμ., 5 χλμ., 7,5 χλμ.

Για τα 5 χλμ. : στην εκκίνηση, στον τερματισμό καθώς και στο ενδιάμεσο σημείο ελέγχου των 2,5 χλμ.

*Ο αγώνας των 2,5χλμ. είναι συμμετοχικής φύσης και ως εκ τούτου πραγματοποιείται χωρίς χρονομέτρηση.

 

Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της Διοργάνωσης αναρτώνται τα ανεπίσημα αποτελέσματα των συμμετεχόντων και οι οποίοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Μετά το πέρας 10 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση των αγωνιστικών εκδηλώσεων αναρτώνται τα επίσημα αποτελέσματα των αγώνων στην ιστοσελίδα της Διοργάνωσης.